Waarom Investeren In De Mentale Gezondheid Van Medewerkers Een Noodzaak Is

Geschreven door FullCharge

De mentale gezondheid van medewerkers komt steeds meer onder druk te staan. 

Waar ligt het probleem?

Binnen een mum van tijd formuleer je voor jezelf een berg aan mogelijke privé- en werkomstandigheden.

Moet je de schuld afschuiven aan wat mensen thuis ervaren of dingen die ze op het werk doen?

Wacht even...

De waarheid is dat het niet uitmaakt welke factoren de mentale gezondheid van medewerkers negatief beïnvloeden. 

Hoe je het ook wend of keert, als manager merk jij de effecten als iemand niet optimaal presteert. Of nog erger, langdurig uitvalt door mentale klachten…

Door uitsluitend te kijken naar werk en privé factoren richt je de focus op externe omstandigheden. Maar wat als het grootste probleem wordt veroorzaakt door de interne denkwijze en manier van leven van de persoon?

Mentale gezondheid van medewerkers optimaliseren

Stel je eens voor, de organisatie waar je werkt als doordeweekse verzamelplek voor stralende werknemers die dagelijks met energie en plezier hun werk doen...

  • Targets worden ruim op tijd behaald, zonder stress en werkdruk
  • Iedereen lacht naar elkaar
  • Mensen ervaren werk als een plek waar ze graag willen zijn
  • En zelfs het langdurig verzuim loopt sterk terug

Voor veel bedrijven is het een droomscenario. Medewerkers worden vandaag de dag omvergeblazen door stress, burn-outs en negatieve angst- en piekergedachten.

Zijn de werkomstandigheden dan zoveel veranderd in de afgelopen jaren? Of heeft het te maken met de manier waarop mensen op dit moment hun leven ervaren?

Als (HR) manager heb je het doel om het bovenstaande droomscenario (weer) realiteit te maken. 

Je bevindt je in een positie waarin je het tij kunt keren. Door in te zetten op het optimaliseren van de mentale gezondheid van medewerkers, kun je:

  • De reputatie van het bedrijf verhogen
  • Het langdurig ziekteverzuim verlagen
  • Maar vooral, het juiste ding doen voor werknemers, hun families en het bedrijf zelf

Discussiëren of de verantwoordelijkheid omtrent het optimaliseren van de mentale gezondheid ligt bij het bedrijf of de medewerkers zelf, heeft geen zin. 

Uiteindelijk heeft iedereen baat bij vitale en krachtige mensen die dagelijks met energie en plezier opstaan en ook na een werkdag met dezelfde gevoelens naar huis gaan.

mentale-gezondheid-quotes

Very often, a change of self is needed more than a change of scene.

- A.C. Benson

mentale-gezondheid-quotes

De kosten van het investeren in mentale gezondheid

Voordat je verschillende opties gaat afwegen, wil je weten hoe een mogelijke investering in mentale gezondheid zichzelf terugbetaald. Dat is een logische gedachte.

Wanneer een beslissing betrekking heeft op investeringen en uitgaven, verwacht je betrouwbare data en bewijs voor het rendement van de investering.

Bij het meten van veranderingen in gedrag en de manier waarop mensen in het leven staan, ligt het niet zo simpel. 

Als iemand aangeeft ‘veel beter’ om te kunnen gaan met stress, is dat subjectief. Wat is daarvan de daadwerkelijke impact op de werkvloer?

  • Hogere productiviteit door het kunnen controleren van gedachten?
  • Betere werksfeer doordat de persoon vrolijker is en beter luistert naar collega’s?
  • Meldt de persoon zich het aankomende jaar minder ziek in vergelijking met voorgaande jaren?

Het kan van alles zijn...

Daarom moeten we het anders insteken. Bekijk het vanuit een ander perspectief. 

Wat zijn de dagelijkse kosten als het bedrijf geen actie onderneemt? 

Het aantal langdurige ziekmeldingen door mentale en psychische klachten is in de afgelopen jaren toegenomen. Dat is vast ook merkbaar in de organisatie waar je zelf werkzaam bent.

2015 vormde het omslagpunt. Dat was het jaar waarin jaarlijks meer mensen uit waren gevallen door mentale klachten dan fysieke klachten. 

Preventief investeren in de mentale gezondheid van medewerkers wordt daardoor steeds meer een noodzaak om hogere kosten in de toekomst te voorkomen.

Dat kan ik toelichten met een rekenvoorbeeld...

Één verzuimdag kost het bedrijf gemiddeld 250 euro per dag. Dat is exclusief de kosten voor vervanging. 

De gemiddelde lengte van langdurige ziekmelding door mentale klachten, is maar liefst 180 dagen. 

Met een snelle rekensom (180x250), kom je uit op €45.000.

Het optellen van de andere ‘onzichtbare’ kosten zoals verminderde werkprestaties voorafgaand aan de ziekmelding of het inwerken van de vervangende persoon, laat ik hierbij nog achterwege... 

Leg bij beslissingen over mentale gezondheid dus niet de nadruk op investeringen, maar denk eerder aan besparingen. Maak vanuit dat oogpunt een keuze.

geestelijke-gezondheid-quotes

It’s easy to solve a problem that everyone sees, but it’s hard to solve a problem that almost no one sees.

- Tony Fadell

mentale-gezondheid-werknemers-quote

Aan de slag met mentale gezondheid

Het is belangrijk om niet uitsluitend te denken aan programma’s en initiatieven als totaaloplossing om de mentale gezondheid van werknemers te optimaliseren. 

Om werknemers in staat te stellen regie te nemen over hun gezondheid, geluk en gedrag, is het essentieel om een bedrijfscultuur te ontwikkelen welke prioriteit geeft aan zelfontwikkeling.

“Waar te beginnen?!" Hoor ik je denken...

Formuleer eerst hoe het aandacht besteden aan de geestelijke gezondheid van werknemers aansluit op de missie en visie van de organisatie. Vanuit daar kijk je verder.

Ambitieuze werknemers vinden het lastig om hun behoefte aan hulp te uiten. Terwijl dit meestal de mensen zijn die de extra ondersteuning het hardst nodig hebben. 

Om deze mensen aan te zetten tot actie, is het overduidelijk dat het creëren van een ondersteunende sfeer een noodzakelijke voorwaarde is. 

Dit kan je bijvoorbeeld doen door de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers te koppelen aan de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie.

Bepaal vervolgens per kwartaal welke initiatieven kunnen worden opgezet en leg vooral de vraag neer bij de mensen zelf. 

Op deze manier zorg je ervoor dat medewerkers meer intrinsieke motivatie opbouwen om écht aan zichzelf te werken.

Vanuit managementperspectief meet je de resultaten zoals ziekteverzuim en productiviteit, ook al moet dit niet het hoofddoel zijn.

Verder vraag je aan de medewerkers zelf wat de effectiviteit en impact is van elk programma.

Wanneer de resultaten (vanuit eigen medewerkers) duidelijk worden, blijf je het programma-aanbod hierop afstemmen en optimaliseren.

mentale-gezondheid-quote

Don’t persuade, defend or interrupt. Be curious, be conversational, be real. And listen.

- Elizabeth Lesser

mentale-gezondheid-quote

Conclusie

De komende jaren zal het thema mentale gezondheid steeds meer een hoofdrol gaan spelen bij de meeste organisaties.

Door een ondersteunende bedrijfscultuur te creëren, het perspectief te veranderen van investering naar besparing én bedrijfsbrede initiatieven op te zetten, kan je als organisatie het verschil maken op de lange-termijn.

Mentale gezondheid is een uitdaging die je als bedrijf niet meer kunt negeren. 

Het bedrijf groeit alleen als de mensen in het bedrijf ook groeien.

Gerelateerde posts

Intrinsieke Motivatie Stimuleren Bij Werknemers Doe Je Zo!

Intrinsieke Motivatie Stimuleren Bij Werknemers Doe Je Zo!

In Vier Stappen Naar Vitale Medewerkers Met Een Effectieve Investering

In Vier Stappen Naar Vitale Medewerkers Met Een Effectieve Investering

Hoe Verhoog Je Het Aantal Gelukkige Medewerkers Binnen Het Bedrijf?

Hoe Verhoog Je Het Aantal Gelukkige Medewerkers Binnen Het Bedrijf?
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>