Privacy Policy

Deze app, website en service worden aangeboden door FullCharge B.V., gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72383151. Waar wordt verwezen in dit privacybeleid naar 'wij', ‘ons’, ‘onze’ of 'FullCharge' verwijst dit naar FullCharge B.V.

FullCharge is verantwoordelijk voor de manier waarop het zijn online leeromgeving organiseert en de diensten die het zelf levert, zoals ondersteuning en evaluaties, inclusief de verwerking van persoonlijke gegevens die binnen dit kader plaatsvinden. Via dit privacybeleid verstrekken we informatie over wie we zijn en wat we doen met de persoonsgegevens die we in dit kader verwerken.

Indien je FullCharge gebruikt via je werkgever, is je werkgever verantwoordelijk voor het doorspelen van persoonlijke informatie die nodig is om te kunnen starten met onze service. Dit beperkt zich uitsluitend tot jouw e-mailadres en volledige naam. Tijdens het gebruik van onze service wordt geen individuele informatie gedeeld met je werkgever. Als je meer wilt weten over de manier waarop je werkgever zelf omgaat met jouw persoonlijke gegevens, vraag dit dan aan je werkgever.

Als je FullCharge als individu aanschaft en/of gebruikt, ben je zelf verantwoordelijk voor het delen van je persoonsgegevens met FullCharge. Ook bij het aanvragen en gebruik maken van een proefperiode, welke je zelf hebt aangevraagd via onze website, is deze privacy policy van toepassing.

Doeleinden van gegevensverwerking

We nemen jouw privacy extreem serieus. FullCharge zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De persoonsgegevens worden zodanig verwerkt dat deze in overeenstemming zijn met de eisen die zijn vastgelegd in de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming. Jouw persoonlijke gegevens worden door FullCharge verwerkt met het doel de service goed uit te voeren en de resulterende progressies te beheren.

We mogen deze gegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou als gebruiker van de service van FullCharge. Het e-mailadres wat je opgeeft tijdens jouw account registratie, gebruiken wij niet om je onze nieuwsbrief te sturen. Tenzij je hiervoor expliciet toestemming geeft.

Persoonlijke gegevens

We bewaren de volgende persoonlijke gegevens: 

 • E-mailadres

 • Volledige naam

 • Wachtwoord (versleuteld)

 • Bestel- en betalingsinformatie

Een registratie e-mail om een FullCharge account aan te maken, wordt verstuurd vanuit info@fullcharge.nl. Hierin staat een link om jouw account te activeren. Het wachtwoord dat je aanmaakt, slaan we versleuteld op in ons systeem. Jouw opgegeven e-mailadres wordt alleen gebruikt als inlognaam binnen onze service en voor eventuele notificatie e-mails welke je kunt beheren in de FullCharge App.

Gebruikersgegevens

Als je toegang hebt tot de FullCharge App zullen we, afhankelijk van jouw gebruik, ook de onderstaande gebruikersgegevens verwerken:

 • Inlogtijd

 • Voltooide activiteiten

 • Antwoorden op vraagstellingen

 • Feedback vanuit vragenlijsten

 • Resultaten

 • Gesprekken met toegewezen coach

Deze gebruikersgegevens zullen wij nooit openbaar delen, tenzij je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

We verwerken ook alle informatie die je ons stuurt via e-mail, contactformulieren of ons technische ondersteuningssysteem, evenals analytische gegevens om het gebruik en de effectiviteit van onze website en app te meten.

FullCharge heeft een interne privacy expert die erop toeziet dat FullCharge ten alle tijden de verwerking van gegevens verricht conform de verplichtingen uit de AVG.

Omzetting naar totale anonimiteit

Na het gebruik van onze service worden al jouw persoonlijke gegevens omgezet naar totaal anonieme resultaten. Dit betekent dat je behaalde resultaten in onze database worden opgeslagen, maar dat deze op geen enkele manier zijn te herleiden naar jou als persoon. De anonieme resultaten gebruiken wij voor de analyse van onze service om daarmee inzicht te krijgen in de globale resultaten van onze gebruikers. 

Indien je FullCharge hebt gebruikt via je werkgever, wordt je werkgever pas na omzetting van de resultaten in totale anonimiteit geïnformeerd over het globaal behaalde resultaat onder de deelnemende werknemers binnen de organisatie. Nogmaals, dit is op geen enkele manier te herleiden naar jou als individu.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Rechten van betrokkenen

Je hebt als gebruiker altijd het recht om vergeten te worden. Dit recht kun je uitoefenen in de instellingen van je account. Zo worden alle bij ons bekende persoonsgegevens van jou als gebruiker, onherroepelijk verwijderd.

Mocht je niet meer kunnen inloggen (bijvoorbeeld door het aflopen van je subscription), neem dan contact op met onze supportafdeling (support@fullcharge.nl). Via deze weg kun je ten alle tijden je gegevens inzien of vragen om correcties.

Beveiligingstechnologie

De webservers van FullCharge bevinden zich in een beveiligd datacenter in Amsterdam. Er zijn goede afspraken gemaakt in overeenstemming met de AVG met de verwerkers die essentieel zijn voor de levering van onze diensten, inclusief dit datacenter. We gebruiken een SSL-beveiligingscertificaat voor de aanmelding op onze website en voor het dataverkeer van ingelogde gebruikers van en naar onze website en app. We gebruiken moderne, geavanceerde technologieën om wachtwoorden op te slaan en te coderen. Voor de autorisatie van gebruikers gebruiken wij het OAuth 2.0 Framework waarmee we door middel van access en refresh tokens de autorisatie flows beheren. Alle FullCharge admin en coach accounts vereisen het inloggen met multi factor authenticatie op een Virtual Private Server (VPN).

Leveranciers algemene dienstverlening

De leveranciers die in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerken, hebben wij gemarkeerd als subverwerkers. Met deze partijen hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten.

In het kader van onze algemene dienstverlening maken wij gebruik van de volgende partijen die in aanraking kunnen komen met jouw persoonsgegevens:

 • Trans-ip

 • Sendgrid

 • Webinargeek

Trans-ip

Trans-ip is onze cloud serviceprovider. Deze webservers bevinden zich in een beveiligd datacenter in Amsterdam binnen de Europese Unie. Trans-ip beschikt over relevante compliance certificeringen zoals: ISO 27001:2013 (procesmatige security verbetering), NEN 7510:2017 (Nederlandse norm voor security in de zorgsector), ISO 9001:2015.

Sendgrid

Sendgrid is de partij die voor FullCharge de transactie mails verstuurd (registratie-, notificatie- en wachtwoord reset e-mails). Data centers van deze partij zijn gevestigd in de Europese Unie en beveiligd met SOC2 Type 2 Framework. Met deze partij worden alleen naam en e-mailadres uitgewisseld, nooit wachtwoorden of andere gebruikersgegevens.

Webinargeek

Webinargeek wordt ingezet voor het uitvoeren van online kick-off webinars. Hiervoor worden alleen e-mailadres en naam uitgewisseld voor het genereren van een unieke kijk link. De servers van WebinarGeek bevinden zich in de DigitalOcean datacenters in Amsterdam.

Toegang tot persoonlijke gegevens

Als je FullCharge gebruikt via je werkgever, heeft je werkgever op geen enkele manier toegang om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke- en gebruikersgegevens tijdens het gebruik van onze service.

Toegang, rectificatie, recht van verzet en recht om te worden vergeten

Je hebt de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens te bekijken en te bewerken. Als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je deze gegevens zelf wijzigen in de accountinstellingen in de FullCharge App. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens en om je persoonlijke gegevens onherroepelijk te laten verwijderen. Na dit bezwaar en de verwijdering van je persoonlijke gegevens door FullCharge, is het niet mogelijk om langer gebruik te maken van onze service.

Tot slot

We behouden ons het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Het meest recente privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website.

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op (info@fullcharge.nl) zodat wij je klacht kunnen afhandelen. Als je niet tevreden bent met de manier waarop wij je klacht behandelen, kun je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

>