Privacy Policy

Deze app, website en service worden u aangeboden door FullCharge BV, gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72383151. Waar wordt verwezen in dit privacybeleid naar 'wij', ‘ons’, ‘onze’ of 'FullCharge' verwijst dit naar FullCharge BV.

FullCharge is verantwoordelijk voor de manier waarop het zijn online leeromgeving organiseert en de diensten die het zelf levert, zoals ondersteuning en evaluaties, inclusief de verwerking van persoonlijke gegevens die binnen dit kader plaatsvinden. Via dit privacybeleid verstrekken we informatie over wie we zijn en wat we doen met de persoonsgegevens die we in dit kader verwerken.

U gebruikt onze service via uw werkgever. Uw werkgever is verantwoordelijk voor het doorspelen van persoonlijke informatie die nodig is om te kunnen starten met onze service. Dit beperkt zich uitsluitend tot uw e-mailadres en volledige naam. Tijdens het gebruik van onze service wordt geen individuele informatie gedeeld met uw werkgever. Als u meer wilt weten over de manier waarop uw werkgever zelf omgaat met uw persoonlijke gegevens, vraag dit dan aan uw werkgever.

Artikel 1: Doeleinden van gegevensverwerking

We nemen uw privacy extreem serieus. FullCharge zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De persoonsgegevens worden zodanig verwerkt dat deze in overeenstemming zijn met de eisen die zijn vastgelegd in de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt met het doel de service goed uit te voeren en de resulterende progressies te beheren.

We mogen deze gegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u als gebruiker van de service van FullCharge. Wij gebruiken uw opgegeven e-mailadres vanuit uw werkgever niet om u een nieuwsbrief te sturen. Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt als inlognaam binnen onze service.

Artikel 2: Persoonlijke gegevens

We bewaren de volgende persoonlijke gegevens: e-mailadres, volledige naam, wachtwoord, gegevens tijdens het gebruik van onze service (zoals de inlogtijd, de voltooide lessen, de afgevinkte gewoontes, progressie-registratie, antwoorden op vraagstellingen, feedback vanuit vragenlijsten, resultaten en trends, foto’s die zijn geüpload, gesprekken met toegewezen coach).

We verwerken ook alle informatie die u ons stuurt via e-mail, contactformulieren of ons technische ondersteuningssysteem, evenals analytische gegevens om het gebruik en de effectiviteit van onze website en app te meten.

Artikel 3: Omzetting naar totale anonimiteit

Na het gebruik van onze service worden al uw persoonlijke gegevens omgezet naar totaal anonieme resultaten. Dit betekent dat uw behaalde resultaten in onze database worden opgeslagen, maar dat deze op geen enkele manier zijn te herleiden naar u als persoon.

De anonieme resultaten gebruiken wij voor de analyse van onze service om daarmee inzicht te krijgen in de globale resultaten van onze gebruikers. Pas na omzetting van de resultaten in totale anonimiteit, wordt uw werkgever geïnformeerd over het globaal behaalde resultaat onder de deelnemende werknemers binnen de organisatie. Nogmaals, dit is op geen enkele manier te herleiden naar u als individu.  

Artikel 4: Registratie

Wanneer uw werkgever uw e-mailadres en naam aan ons heeft doorgegeven, ontvangt u een e-mail met een link waarmee u zich kunt registreren. We zullen uw wachtwoord coderen en opslaan in ons beveiligde systeem.

Wij gebruiken uw e-mailadres als ID als u inlogt op onze website of binnen onze app. Het is verplicht om deze gegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van de diensten die door FullCharge worden aangeboden.

Artikel 5: Beveiligingstechnologie

De webservers van FullCharge bevinden zich in een beveiligd datacenter in Amsterdam. Er zijn goede afspraken gemaakt in overeenstemming met de AVG met de verwerkers die essentieel zijn voor de levering van onze diensten, inclusief dit datacenter.

We gebruiken een SSL-beveiligingscertificaat voor de aanmelding op onze website en voor het dataverkeer van ingelogde gebruikers van en naar onze website en app. We gebruiken moderne, geavanceerde technologieën om wachtwoorden op te slaan en te coderen.

Artikel 6: Toegang tot persoonlijke gegevens

Uw werkgever heeft op geen enkele manier toegang om inzicht te krijgen in uw persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van onze service.

Artikel 7: Opslag van data

Wanneer u een contact- of registratieformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, afhankelijk van de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail, worden de gegevens die u ons stuurt zo lang als nodig opgeslagen om het volledig te beantwoorden of af te handelen.

We slaan bovendien uw FullCharge avontuur op, zodat duidelijk is welke gewoontes en lessen je hebt afgerond. Deze informatie wordt opgeslagen tot het moment van omzetting naar totale anonimiteit. Na de omzetting worden al uw persoonlijke gegevens  onherroepelijk verwijderd in het systeem van FullCharge. 

Artikel 8: Toegang, rectificatie, recht van verzet en recht om te worden vergeten

U heeft de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te bekijken en te bewerken. Als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u deze gegevens zelf wijzigen in uw accountinstellingen.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en om uw persoonlijke gegevens onherroepelijk te laten verwijderen. Na dit bezwaar en de verwijdering van uw persoonlijke gegevens door FullCharge, is het niet mogelijk om langer gebruik te maken van onze service.

Artikel 9: Klachten

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op zodat wij uw klacht kunnen afhandelen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw klacht behandelen, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 10: Wijzigingen

We behouden ons het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Het meest recente privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website.

Artikel 11: Contactgegevens

FullCharge B.V.

Torenmolenerf 16

2807 DK Gouda

Nederland

info@fullcharge.nl

fullcharge.nl

>