FullCharge

0 comments

De mentale gezondheid is een compleet en essentieel onderdeel van iemands gezondheid. 

Mentale gezondheid is een staat van welzijn waarin iemand zijn of haar eigen capaciteiten realiseert, kan omgaan met de normale stress in zijn leven, productief kan werken en het vermogen heeft om een bijdrage te leveren aan zijn of haar (leef)gemeenschap. 

Mentale gezondheid is cruciaal voor ons collectieve en individuele vermogen om te kunnen denken, emotie te tonen, met elkaar om te gaan, de kost te verdienen en te genieten van het leven. Wanneer iemand tijd steekt om te werken aan zijn mentale gezondheid, ondervindt hij hier de voordelen van: het beïnvloedt hoe we denken, voelen en handelen. Het kan ervoor zorgen dat iemand andere keuzes in zijn leven gaat maken en beter met life-events (emotionele gebeurtenissen) kan omgaan. 

Mentale gezondheid is in iedere fase van het leven belangrijk; van de kindertijd en adolescentie tot de volwassenheid en veroudering.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Learn more about [your subject]. Start Now!

>