FullCharge

0 comments

Een depressie is een stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door momenten van ernstige depressiviteit, zonder dat de persoon een manie of hypomanie heeft gehad. Je voelt je somber en hebt nergens zin in. Een depressie is de meest voorkomende type diagnosticeerbare stemmingsstoornis.

Depressie klachten

De klachten die iemand met een depressie ervaart zijn:

 • Veranderingen in de emotionele toestand: huilerigheid, gespannenheid, verhoogde prikkelbaarheid, opvliegend, somberheid, bedroefdheid, trieste gevoelens.
 • Veranderingen in de motivatie: Ongemotiveerd zijn, ‘s morgens moeilijk op gang komen, verlaagde mate van sociale participatie, verlies van plezier in activiteiten.
 • Veranderingen van het (lichamelijk) functioneren en motorisch gedrag: Langzamer bewegen of spreken, veranderingen van slaapgewoonten, veranderingen van eetlust, gewichtsveranderingen, op werk/school minder effectief functioneren.
 • Cognitieve veranderingen: Zich moeilijk concentreren en moeite met nadenken, negatieve gedachten over zichzelf of toekomst, schuldgevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen, gedachten over de dood. 

Depressie symptomen

De symptomen van een depressie zijn:

 • Het grootste gedeelte van de dag een depressieve stemming, bijna iedere dag.
 • Een aanzienlijk verminderde interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten het grootste gedeelte van de dag, bijna iedere dag.
 • Een aanzienlijk gewichtsverlies zonder dieet of gewichtstoename, of bijna iedere dag een afname of toename van de eetlust.
 • Een vertraging van het denken en een vermindering van fysieke beweging (waarneembaar door anderen, niet alleen subjectieve gevoelens van rusteloosheid of vertraging).
 • Vermoeidheid of verlies van energie, bijna iedere dag.
 • Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of ongepaste schuldgevoelens, bijna iedere dag.
 • Verminderd vermogen om na te denken of zich te concentreren, of besluiteloosheid, bijna iedere dag.
 • Terugkerende gedachten aan de dood, terugkerende zelfmoordgedachten zonder specifiek plan, of een zelfmoordpoging of een specifiek plan om zelfmoord te plegen.

Depressief zijn

Er is een criterium om de diagnose depressie te mogen vaststellen. Iemand is depressief wanneer vijf (of meer) van bovenstaande symptomen binnen dezelfde periode van twee weken aanwezig zijn. Minstens één symptoom is ofwel; 1. Een sombere stemming ofwel; 2. het verlies van interesse en plezier.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Learn more about [your subject]. Start Now!

>