FullCharge

0 comments

Autonomie verwijst naar de staat van onafhankelijkheid en controle die iemand over zijn eigen leven heeft. Iemand die autonomie ervaart, heeft vrijheid en keuze in het uitvoeren van taken. Autonomie wordt gezien als een motor voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Een autonoom persoon streeft in zijn leven dingen na die voor hem of haar belangrijk zijn en waarde opleveren. Iemand die autonomie ervaart, bewandelt zijn eigen levenspad.

Autonomie op het werk

Een individu kan ook autonomie op het werk ervaren. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen die autonomie op het werk hebben, minder stress ervaren en gelukkiger zijn. Deze mensen gaan zelfstandig te werk en mogen op hun werk eigen keuzes maken. Zij hebben geen leiding of sturing nodig van bovenaf; ze maken zelf keuzes en pakken zelfstandig projecten op.

Bij autonomie te werk gaan, gaat het er wel om dat keuzes van anderen worden gerespecteerd, dat er vertrouwen wordt gegeven en ontvangen, dat er verantwoordelijkheid wordt genomen en dat er zelf wordt nagedacht over je eigen manier van werken.

Autonomie op het werk is dus niet dat iemand eigenwijs is of egoïstisch te werk gaat. Ten alle tijden worden het teambelang en de gezamenlijke doelen in acht genomen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Learn more about [your subject]. Start Now!

>