FullCharge

0 comments

Algemene psychologie is de studie van de basisprincipes, problemen en methoden die ten grondslag liggen aan de wetenschap van de psychologie. Het omvat de menselijke ontwikkeling, emoties, motivatie, leren, zintuigen, perceptie, denken, geheugen, intelligentie en andere onderwerpen die verband houden met de geest.

Algemene psychologie wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken en wordt soms gebruikt als naam voor een basiscursus psychologie aan een school of universiteit. Het is mogelijk om psychologie te studeren en uiteindelijk te specialiseren in één aspect van de psychologie. Algemene psychologie is meestal een vereiste voor psychologie gerelateerde studies.

Psychologie is een diverse en veelzijdige wetenschap met vele takken, aandachtspunten en toepassingen. Denk aan: gezondheidspsychologie, neuropsychologie, positieve psychologie, arbeidspsychologie, culturele psychologie, onderwijspsychologie, leerpsychologie, biologische psychologie, enz. Individuen in het veld van psychologie proberen de oorzaken van menselijk gedrag te begrijpen met behulp van wetenschappelijke methoden.

Bij de bestudering van algemene psychologie krijg je een idee van de onderwerpen die aan bod komen, zonder daadwerkelijk echt de diepte in te gaan. Denk aan onderwerpen als:

 • Leren
 • Taal
 • Conditionering
 • Cognitie
 • Biopsychologie
 • Sociaal
 • Persoonlijkheid
 • Ontwikkeling
 • Natuur en Nurture
 • Sensatie en perceptie
 • Geheugen

Kortom, algemene psychologie is een term die verwijst naar de hele wetenschap van de psychologie.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Learn more about [your subject]. Start Now!

>